Go to Top

Bartolomé i Regué, Albert

bartolome-regue-albertAlbert Bartolomé i Regué

Enginyer industrial i expert en investigació d’origen i causes d’incendis

Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, membre de la International Association of Arson Investigators (IAAI), expert en investigació d’origen i causes d’incendis.

Actualment és el gerent de l’empresa HEFEST Enginyeria Forense SL, empresa dedicada a la determinació de causes de tota mena de sinistres en general, especialment en el cas d’investigació d’origen i causes d’incendis, on ha treballat com a investigador d’origen i causes en actiu i ha estat membre de l’International Association of Arson Investigators.

Amb anterioritat ha treballat, entre altres, a l’Oficina Técnica de Ingeniería Forense, empresa dedicada a la determinació de causes de tota mena de sinistres en general, especialment en el cas d’investigació d’origen i causes d’incendis i a Catafruit com a responsable de projectes. A Hewlett Packard va ocupar els càrrecs de cap de projectes, enginyer de compres, responsable de la coordinació tècnica de proveïdors, enginyer d’operacions d’SCI – HONGRIA (on va ser premiat amb l’“Star Awards” de l’empresa).