Go to Top

Álvarez-Cuevas, Felipe

alvarez-cuevas-felipeFelipe Álvarez-Cuevas

Responsable de projectes de comunicacions TIC a Endesa

Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és responsable de projectes de projectes de comunicacions en allò referent a noves tecnologies a Endesa. Va treballar en el procés d’estandardització dels protocols de telecontrol en el grup Endesa, projecte en el que ha treballat durant vuit anys en l’administració de centrals hidràuliques, subestacions d’alta tensió i centres de transformació de mitja tensió.

Col·labora amb diversos organismes d’estandardització com IEC, CIGRE i el grup d’smartgrids per a la Comissió Europea. Ha treballat en un ampli espectre de projectes, des de la simulació d’una xarxa de commutació de paquets d’àmbit regional, al disseny de nous algoritmes de sincronització per a veu sobre IP, el disseny d’un software per a la demostració formal de software mitjançant mètodes algebraics i el desenvolupament d’un controlador per al sistema de comunicacions via satèl·lit ARCANET. Actualment és responsable d’integració del projecte SmartCity Màlaga.