Go to Top

Avís legal

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES), o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’IDES.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L’IDES no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta fundació.
  • L’IDES no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.