Go to Top

Barceló, Maria Antònia

 barcelo-maria-antoniaMaria Antònia Barceló

Doctora en Matemàtiques

Llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora per la Universitat de Girona en Matemàtiques, va néixer a Palma de Mallorca l’11 d’agost de 1970. És especialista en Estadística i Econometria de la Salut, Bioestadística, Estadística i Epidemiologia ambiental i Anàlisi de supervivència. A més, ha liderat tres projectes competitius d’I+D i ha publicat quatre llibres i capítols de llibres i quinze articles en revistes científiques, avaluades per parells anònims i indexades en el ISI Science.