Go to Top

Buxó, Maria Jesús

nuxo-maria jesusMaria Jesús Buxó

Doctora en antropologia i catedràtica en antropologia cultural per la Universitat de Barcelona (UB)

Doctora en antropologia i catedràtica en antropologia cultural per la Universitat de Barcelona (UB), és membre investigadora de l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB, de l’American Anthropological Association i de l’Ethics Board del projecte Nano2Life. També participa en el Comitè de Bioètica de la UB. Ha estat presidenta, i actualment és presidenta honorària, de l’Associació Espanyola d’Antropologia Aplicada i de l’Associació per a l’Estudi i el Diàleg amb les Cultures Hispanes d’Amèrica del Nord. Ha dirigit el Departament d’Antropologia Social de la UB i el Grup de Conservació i Investigació Audiovisual (GRICA), i també l’Institut de Prospectiva Antropològica.

Col·labora en les revistes Idees, Revista d’Etnologia de Catalunya, Revista de Fundamentos de Antropología i de l’Anuario de Historia de la Antropología. També dirigeix la Revista de Antropología Aplicada i la col·lecció d’antropologia de l’Editorial Anthropos. Ha estat professora dels màsters de Bioètica i dret de la UB (1995-2005), de Comunicació científica, mèdica i mediambiental (2000-2004), de Salut reproductiva (1999-2005), de Migració i interculturalitat (2001-2004) i de Preparació sanitària de la mort i el morir (2000-2003). Ha escrit gran quantitat d’articles i llibres.