Go to Top

Caeiro, Segundo

3-4-SegundoCaeiro-1Segundo Caeiro

Director de Prevenció i Salut laboral d’Endesa

Llicenciat en Dret, Màster MBA en Direcció General d’Empreses i Màster en Prevenció de Riscos Laborals, actualment és director de Prevenció i Salut laboral d’Endesa, assessor de la Comissió Nacional de Prevenció, representant del Sector elèctric al CEOE i altres comitès i comissions creats en l’àmbit institucional (nacional i internacional). Autor de diverses publicacions, conferències i cursos en matèria laboral i de prevenció de riscos, anteriorment ha treballat en l’exercici lliure de la professió, ha estat director de Personal a la Central d’As Pontes i director de RRLL d’Endesa.