Go to Top

Calleja, Assumpta

Asunv2Assumpta Calleja

Coordinadora d’àrea de prevenció a la secció d’Higiene del CSCSTB

Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i màster en enginyeria química per l’Université de Sherbrooke Quebec, Canadà. Treballa a l’actualitat com a coordinadora d’àrea de prevenció a la secció d’Higiene del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Barcelona, Departament de Treball Generalitat de Catalunya.

És vocal del Grupo de Trabajo Amianto de la Comisión Nacional de Seguridad y Salut en el Trabajo des de l’any 1999, com a representat de la Generalitat de Catalunya i també del Grupo de Trabajo Amianto del Comité Técnico Mixto de las Comunidades Autónomas, que s’ha format l’any 2006.

Ha participat també en diverses publicacions tant a revistes internacionals com llibres, notes tècniques de prevenció o publicacions per a la divulgació de la problemàtica de l’amiant.