Go to Top

Calleja, Lucila

LucilaLucila Calleja

Arquitecta

Arquitecta per l’ETS d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Des de l’any 1997 fins a l’any 2000 ha treballat a l’Oficina Consultora Tècnica de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya desenvolupant tasques d’assessorament tècnic general, des de l’any 2001 treballa a l’Oficina Consultora Tècnica del Col·legi d’Arquitectes en l’Àrea de Construcció assessorant i donant suport tècnic en relació a temes de construcció i normativa tècnica general.