Go to Top

Capdevila, Ivan

SR1_ICapdevilaIvan Capdevila

Enginyer industrial

Enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha coordinat el Pla de medi ambient de la UPC. Ha escrit el llibre L’ambientalització de la universitat (1998) i és coautor de L’energia en l’horitzó del 2030 (2005). Actualment treballa com a director tècnic de la consultoria ambiental ERF Gestió i Comunicació Ambiental SL, en la qual dirigeix estudis i recerques relatius a l’estratègia i el planejament del territori. Així mateix, treballa en l’àmbit de la planificació ambiental, especialment amb relació a la gestió sostenible dels residus i de l’energia.