Go to Top

Casado, Natividad

AR1_CasadoNNatividad Casado

Arquitecta

Arquitecta per l’ETS d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Des de l’any 1990 treballa a l’Oficina Consultora Tècnica del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en l’Àrea de Condicionaments i Instal·lacions desenvolupant tasques d’assessorament i suport tècnic en relació a temes d’accessibilitat, seguretat contra incendis, condicionaments i instal·lacions tant en l’àmbit de l’edificació com de l’urbanisme. És professora de les assignatures d’Instal·lacions Especials i Instal·lacions de Serveis de l’Escola d’Arquitectura La Salle (Universitat Ramon Llull) des de 1999. També és professora de l’Escola de Formació Professional Josep Lluis Sert del Col·legi d’Arquitectes. Ha estat coautora de les següents publicacions: Guía para la redacción de un Plan Municipal de Accesibilidad, Estudio comparado de las normas autonómicas y estatal de accesibilidad, Accessibilitat al Medi Físic. Supressió de Barreres Arquitectòniques, Inspecció i Diagnosi. Pautes per a la intervenció en edificis d’habitatge i La enseñanza de la arquitectura y el medio ambiente.