Go to Top

Casas i Segalà, Conrad

retrat-Conrad-Casas-1Conrad Casas i Segalà

Gerent Agència Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona

Nascut l’any 1959, es Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Sanitat per l’Escola Nacional de Sanitat, i Màster en Direcció Pública (EMPA- Executive Master in Public Administration) per ESADE. Vinculat a l’Administració Sanitària de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1984 fins a l’octubre del 2003, on va desenvolupar diferents responsabilitats i funcions dins el Departament de Salut, l’octubre del 2003 es fa càrrec de la direcció del Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) fins que amb data 15 de maig de 2008 és nomenat gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).Ha col·laborat en la publicació de diferents articles sobre contaminants orgànics persistents en diverses revistes científiques nacionals i internacionals, així com diversos articles referents a gestió en salut pública.