Go to Top

Cases, Xavier

1-2-XavierCases-1Xavier Cases

Responsable de Prevenció Catalunya de l’Àrea Tècnica del Servei de Prevenció Mancomunat d’Endesa

Nascut a Barcelona el 1958, és enginyer tècnic electrònic per la UPC i està especialitzat en prevenció de riscos laborals havent cursat un Màster en Ergonomia, és tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals en Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia; també és auditor de sistemes de prevenció de riscos laborals. Actualment ocupa el càrrec de responsable de Prevenció Catalunya de l’Àrea Tècnica del Servei de Prevenció Mancomunat d’Endesa.

Va ingressar a Hidroelèctrica de Catalunya el 1975 desenvolupant diferents treballs inicialment en el negoci de la distribució; l’any 1983 s’incorpora al Departament de Seguretat i Mètodes d’Hidroelèctrica de Catalunya. Posteriorment, després de diferents canvis empresarials per fusions i absorcions, el 1998 passa a ocupar el càrrec de coordinador de Distribució Zones 1 i 2 que inclou Catalunya, Aragó i Balears d’Endesa. El 2002 assumeix la responsabilitat de Prevenció Tècnica de Catalunya.

Professor de diferents màsters en Prevenció de Riscos Laborals a la Universitat de Lleida, UPC, Andorra i entitats privades, conferenciant en diferents institucions com l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Universitat d’Oviedo, UNESA, Centre d’Estudis Europeus, Universitat de Barcelona, etc., ha publicat diferents articles i treballs per a AMYS, UNESA, Revista JANUS, Unión Museba Ibesvico, UGT – Sector d’Hosteleria, Mútua Universal, MC Mutual, etc.