Go to Top

Castejón, Emilio

CastejonEmilio Castejón

Enginyer industrial i llicenciat en Farmàcia

Enginyer industrial i llicenciat en Farmàcia, treballa al Centre Nacional de Condicions de Treball de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball des de 1972, on ha ocupat el càrrec de director des de 1984 a 2002. Autor de més de seixanta comunicacions en congressos i jornades a l’estat i a l’estranger i de setanta publicacions sobre prevenció de riscos laborals, ha estat també professor de nombrosos cursos de prevenció de riscos laborals.

Ha obtingut nombroses distincions, entre les que destaquem el Premi Atlante a la trajectòria professional atorgat per Foment del Treball (2006) i el Guardó a la dedicació en prevenció de riscos laborals de l’Associació d’Especialistes en Prevenció i Salut Laboral (2005). Membre del Comitè d’Experts de l’”Informe de salud laboral. Los riesgos laborales y su prevención. España 2004” dirigit pels professors Durán i García Benavides i de la Comissió d’Experts del “Informe sobre riesgos laborales y su prevención, 2001” (Informe Duran), fou nomenat el 1990 director del Programa Interdepartamental de Seguretat, Higiene i Salut Laboral pel Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ha estat també membre del Comitè d’Experts de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Treball (1991-1998) i des de 1992 és membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya.