Go to Top

Beltrán, Cristina

Cristina2

Cristina Beltrán

Enginyera Química, Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals i Tècnica Competent en elaboració de Plans d’Autoprotecció.

Actualment, és Tècnica de Seguretat en la Subdirecció de Qualitat, Seguretat i Medi ambient de REPSOL, Complex Industrial Tarragona.
La seva experiència professional es va iniciar com a consultora externa en l’àmbit de la LPRL, Coordinació de Seguretat, activitats empresarials i sistemes de seguretat contra incendis.

Posteriorment es va incorporar a l’empresa IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY S.A. on va participar en la constitució del servei de prevenció propi de l’empresa.

L’any 2005, es va incorporar a la mútua d’accidents de treball FRATERNITAT-MUPRESPA, on va exercir funcions de Coordinació d’Activitats Empresarials, i TPRL, tant en l’àmbit de la Seguretat i Higiene, com de l’Ergonomia en els llocs de treball.