Go to Top

Curbet, Jaume

0_JCurbetJaume Curbet

Director de l’Observatori del Risc

Dirigeix l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. En l’àmbit docent, és professor associat de la Universitat de Girona (UdG); consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

És autor de nombrosos articles i de diversos llibres, els més recents:

La glocalización de la (in)seguridad. La Paz Bolívia: Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) y Plural Editores, 2006.

– Temeraris atemorits: L’obsessió contemporània per la seguretat. Girona: CCG, 2007

– Conflictos globales, violencias locales. Equador: FLACSO