Go to Top

Curs Gestió pràctica dels residus industrials

El 3 de novembre de 2015, el Servei de Formació Contínua dels EIC ofereix el curs:

Gestió pràctica dels residus industrials

L’objectiu del curs és oferir suport didàctic al personal de les empreses que requereixin formació sobre gestió de residus industrials, promoure el creixement intern dels recursos humans de l’empresa i la capitalització de coneixement, afavorir l’autonomia de l’empresa en la realització dels tràmits relacionats amb la gestió dels residus industrials i estimular l’intercanvi d’experiències i de coneixement entre les empreses i l’administració competent en matèria de residus.

Més informació: cliqueu aquí

Preu col·legiat: 205 euros

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana 39, 08003 Barcelona
www.eic.cat