Go to Top

Curs Prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Elaboració de projectes i normativa tècnica

Del 2 al 9 de novembre de 2015, el Servei de Formació Contínua dels EIC ofereix el curs:

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Elaboració de projectes i normativa tècnica

L’objectiu del curs és donar a conèixer diversos elements que configuren el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a Catalunya. Primerament, es defineix el fenomen de l’incendi a l’interior als edificis i la capacitat de provocar danys i comprendre l’efectivitat de les mesures de prevenció d’incendis indicades a la normativa tècnica, que s’explica seguidament amb l’exposició de casos i exemples pràctics d’aplicació. S’exposaran els detalls d’aplicació de la Llei 3/2010, la seva normativa de desplegament i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC’s) de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, que defineixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a Catalunya, a nivell de competències de l’Administració, dels règims d’intervenció administrativa de control preventiu, del règim d’inspecció i sanció i de les entitats col·laboradores de l’Administració. Finalment, es dedicarà una sessió a explicar les noves regulacions respecte dels diferents àmbits materials del sistema de prevenció d’incendis, ja siguin de l’àmbit de la intervenció administrativa per la posada en funcionament d’activitats, de l’actuació professional prevista a tal efecte, o bé de l’àmbit dels equips i sistemes de protecció contra incendis si s’escau.

Més informació aquí

Preu col.legiat: 400 euros

,

Deixa un comentari