Go to Top

de Montserrat, Jaume

Jaume de Montserrat

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

És especialista en Medicina del Treball, diplomat per l’Escola Professional de Medicina del Treball de la Universitat de Barcelona (UB), diplomat en Medicina d’Empresa per l’Escuela Nacional de Medicina del Trabajo i l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals, amb l’especialitat d’Ergonomia i Psicosociologia aplicada, per la Fundació Mútua Universal. Ha exercit la professió de metge tant en centres públics com privats. L’any 1987 va entrar a treballar al Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Girona, del qual és el director des de l’any 1997. Paral·lelament a la seva feina al Departament de Treball, està vinculat a diverses societats científiques com la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, que va presidir entre 1997 i 2001; té una presència activa en diverses publicacions mèdiques i és ponent habitual en congressos de salut laboral.