Go to Top

Diferents punts de vista sobre la seguretat alimentària

La seguretat alimentària es pot analitzar, com a mínim, des de quatre enfocaments o punts de vista (disponibilitat, accés, estabilitat i salubritat) i cap d’ells es pot desatendre si volem continuar gaudint d’una alimentació suficient i saludable.

Òbviament, però, aquest plantejament és prou divers en funció de la latitud en què als humans ens ha tocat viure, però tant si es té garantia i qualitat en els subministrament alimentari (primer món) com si no, qualsevol estratègia en seguretat alimentària ha de donar resposta, almenys, a algun d’aquests plantejaments.

Els països amb major benestar tenen poques dificultat a l’hora de garantir els recursos suficients per a tota la població. Tanmateix, les polítiques i la gestió necessàries per fer front a les necessitats i peticions dels productors interiors i assegurar unes capacitat d’importació i d’emmagatzematge suficients i eficients són qüestions que ni administració, ni empreses, ni societat civil pot deixar de banda. A més, cal estar atents a una població amb elevats nivells de subnutrició tant a països del tercer com de l’anomenat quart món (que malauradament està creixent cada cop més a prop nostre). Sovint es tracta de persones que no disposen del mínim necessari per una alimentació correcta.

L’accés als productes bàsics de l’alimentació no hauria d’estar restringit per causes socials, poder adquisitiu o una infraestructura deficient. Però més enllà de l’objectiu de 700 kg/persona a l’any per assolir una alimentació adequada, cal tenir en compte la varietat recomanada en el consum dels aliments per a una bona salut i benestar de les persones.

Així, la quantitat, la qualitat i la diversitat dels aliments als que les persones podem accedir està subjecte a l’estabilitat i a les variacions de preus que, al seu temps depenen de l’estabilitat climàtica, política, social, etc.

Finalment, la seguretat alimentària ha de tenir en compte la salubritat, que passa per produir de manera higiènica i controlada durant tota la cadena alimentària. La garantia de la seguretat dels aliments que es produeixen no pot recaure exclusivament en les administracions públiques, sinó que ha de ser compartida amb els productors, manipuladors, distribuïdors i també entre els consumidors.

Aquestes són algunes de les reflexions que des de l’IDES estem tenint per tal de cercar un enfocament integral i integrador del Fòrum de la Seguretat alimentària que estem treballant. Agrairem qualsevol comentari o suggeriment al respecte.

, , , , , , , , ,

Deixa un comentari