Go to Top

Doménech, Eugenia

EDOmenech_petites

Eugenia Doménech

Directora del Servei Català de Trànsit

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), actualment és directora del Servei Català de Trànsit.

És advocada col·legiada en exercici des del 1982 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, especialista en temes de transport, seguretat viària i accidents de trànsit. Ha centrat la seva activitat professional en l’àmbit de la responsabilitat civil, els sinistres de trànsit i la responsabilitat penal, i en la defensa dels drets de les víctimes. S’ha especialitzat en temes de mobilitat i seguretat viària i en legislació de transport terrestre.

En l’àmbit formatiu, imparteix classes a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre aspectes legals del transport en l’assignatura d’Enginyeria del Transport. També ha participat en la formació de formadors viaris a la Federació d’Autoescoles de Catalunya i ha realitzat cursos per a empreses de transport i operadors logístics i de mercaderies perilloses (certificat d’aptitud professional, capacitació professional de transportistes i consellera de seguretat). Imparteix, també, cursos i conferències sobre legislació viària i transport, seguretat viària, prevenció d’accidents de trànsit, sobre les conseqüències per a les víctimes i els familiars i les seves necessitats i drets, i sobre la resposta judicial i social.

Ha realitzat diversos treballs i estudis sobre la legislació que afecta el trànsit i la seguretat viària, com ara un estudi comparatiu de la legislació europea sancionadora de trànsit a Catalunya, França, Anglaterra, Itàlia i Alemanya (2005).

Forma o ha format part de diferents comissions i grups de treball sobre mobilitat i seguretat viària tant d’àmbit català com estatal, com ara la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària del Departament d’Interior o el Consell de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També ha format part del Grup d’Experts per a l’estudi de la reforma del barem d’indemnitzacions a les víctimes per accidents de trànsit de la Direcció General d’Assegurances del Ministeri d’Economia, com a experta i en representació de les principals associacions de víctimes. Ha exercit com a portaveu de les principals associacions d’àmbit estatal en la presentació de propostes per reformar el Codi penal, la Llei d’enjudiciament criminal, l’Estatut de la víctima o la Llei d’assistència jurídica gratuïta.

Des del 2004 és la presidenta de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT), de la qual forma part des del 1987. I ha estat vicepresidenta tercera de la Fundació Catalana de Seguretat Viària.

Deixa un comentari