Go to Top

Domènech, Joan Josep

1-3JoanDomenech-1Joan Josep Domènech

Enginyer tècnic industrial en electricitat

Enginyer tècnic industrial en electricitat per la UNED i màster en Administració d’Empreses per la UPC, actualment és responsable de la xarxa AT de la Divisió Catalunya centre. Endesa Distribució Elèctrica. Amb anterioritat ha estat responsable d’explotació a la zona del Vallès-Maresme i a Serveis Centrals de Catalunya (ENDESA). També va ser responsable d’infraestructures i desenvolupament de la Xarxa Nord-est de telefonia (AMENA) i responsable de l’explotació hidràulica del Noguera Pallaresa (Hidroelèctrica de Catalunya).