Go to Top

Duran, Adolfo

Adolfo Duran

Responsable corporatiu de Prevenció i Salut Laboral de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV).

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i tècnic superior en prevenció de riscos laborals (especialitat de Seguretat Industrial) per la Universitat Politènica de Catalunya. De les seves dades acadèmiques també destaca la formació com a metge d’empresa, com a especialista en Medicina del Treball, com a supervisor d’instal·lacions radioactives i d’instal·lacions en radiodiagnòstic, i els màsters en Seguretat i Gestió del Risc Industrial i en Prevenció de Riscos Laborals (especialitat en Higiene Industrial). De l’experiència professional, cal destacar que va exercir com a metge en la construcció de la Central Nuclear Vandellòs II (responsable de l’àrea de Medicina Preventiva), com a cap mèdic interí, com a cap del Servei Mèdic i d’Higiene Industrial, com a cap del Servei de Prevenció i Salut Laboral i com a cap de Prevenció Tècnica a la Central Nuclear Vandellòs II. Actualment és el responsable corporatiu de Prevenció i Salut Laboral de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV).