Go to Top

Estevan, Antonio

AR5_AEstevanAntonio Estevan

Enginyer industrial i diplomat en urbanisme

Enginyer industrial i diplomat en urbanisme pertany a la xarxa de consultors ambientals GEA21, de la qual n’és soci fundador. És especialista en planificació territorial i ambiental, principalment en les àrees de transport, aigua i energia. Com assessor en matèria de transport ha format part del Consell Assessor del Medi Ambient del Ministeri d’Obres Públiques, de l’Observatori de Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, de la Comissió de Coordinació del Transport de les Illes Balears, del Panell de Canvi Climàtic de la Junta d’Andalusia i del grup de treball d’Economia del Transport de l’ Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). També ha realitzat missions i treballs d’assessoria de transport per a diverses institucions internacionals (Nacions Unides, Comissio Europea, Parlament Europeu). Entre les seves publicacions relacionades amb el transport, cal destacar el llibre La reconversión ecológica del transporte en España en col·laboració amb Alfonso Sanz. Recentment ha col·laborat en el disseny de la metodologia d’anàlisi ambiental del Pla Estratègic d’Infraestructures i Transports i en la definició d’estratègies per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el transport.