Go to Top

Fàbregas, Àlex

Àlex Fàbregas

Enginyer Industrial

Enginyer Industrial en Organització per la Universitat Politècnica de Barcelona i Màster en Alta Direcció d’Empreses per ESADE, la seva evolució professional en els últims anys l’ha portat a ser Cap de Distribució de FECSA-ENHER a la zona del Vallès-Maresme; posteriorment director de la zona Vallès-Maresme d’ENDESA i actualment és director de la divisió Catalunya Centre d’ENDESA. Com a director de Catalunya Centre és responsable de la qualitat del subministrament, responsable del desenvolupament del Pla d’infraestructures elèctriques i desenvolupament sostenible d’ENDESA a la comarca del Barcelonès. També és director del projecte Smart City Barcelona d’ENDESA Distribució.