Go to Top

Fernández de Castro, Yvonne

Experta-petita-1Yvonne Fernández de Castro

Metge especialista en Medicina del Treball

Metge especialista en Medicina del Treball, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals amb totes les especialitats, Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psiscologia Aplicada.

Auditora dels Sistemes de Gestio de Prevenció de Riscos Laborals.

Tècnica en Gestió Medi Ambiental.

Actualment és la Responsable del Servei Propi de Prevenció de la Fundacio Puigvert de Barcelona