Go to Top

Francesc Escuer

F_ESCUER_fotoIRMFrancesc Escuer

Director del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Lleida

Enginyer i tècnic superior en prevenció riscos laborals, és director del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Lleida del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. També és membre del Comitè AEN-CTN163 d’AENOR.