Go to Top

Garriga, Ramon

Ramon Garriga

Expert en Seguretat Industrial

Enginyer industrial, consultor i vocal de l’Associació d’Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha estat conseller delegat i Director general de l’empresa TÜV Rheinland de l’Estat espanyol, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, president de l’Institut Català de Tecnologia i vocal del Consell pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya.