Go to Top

Godé, Lluís

Gode-granLluís Godé

Enginyer industrial en processos químics i enginyer tècnic industrial en química industrial

Enginyer industrial en processos químics i enginyer tècnic en química industrial, presta serveis a l’administració hidràulica des del 1975, i actualment a l’Agència Catalana de l’Aigua. Ha treballat inicialment en temes de qualitat de les aigües i des de fa uns anys en planificació i gestió d’espais fluvials i en estudis d’inundabilitat.

Membre de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i encarregat de la problemàtica d’aigües, també és vicepresident de la Asociación para la Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA), membre de comissions de treball de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AES) i soci d’honor de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

És autor de diversos articles relacionats amb els seus àmbits de treball i ha participat en nombroses jornades tècniques, seminaris i congressos.