Go to Top

Gran interès al Fòrum de la Seguretat Industrial sobre accidents greus

FÒRUM DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL
ELS ACCIDENTS GREUS. 40 ANYS DESPRÉS DE SEVESO

La coordinació i intercanvi d’informació entre sector públic i sector privat és clau, tant per evitar o minimitzar el risc d’accident greu, com per agilitzar la resposta en cas d’emergència i reduir al màxim qualsevol impacte a les persones, béns, territori i medi ambient.

El passat 16 de juny va tenir lloc a l’Auditori de la Sala Barcelona del Port de la ciutat comtal el Fòrum de la Seguretat Industrial organitzat per l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES), codirigit per Isidre Masalles, subdirector general de Seguretat Industrial, i Sophie Tost, responsable d’Establiments amb Risc d’Accident Greu. Partint de l’accident greu de Seveso, es desenvolupa un debat transversal amb la seguretat industrial, el risc mediambiental i la gestió de l’emergència com a eixos centrals.

L’accident de Seveso de 1976 va marcar un abans i un després per a les activitats que utilitzen substàncies perilloses. La publicació de la Directiva, coneguda com a Seveso, ha estat fonamental per imposar, en els establiments afectats, una política de prevenció dels accidents greus i impulsar la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat que vetlla per tots els aspectes relacionats: organització i personal, identificació i avaluació dels riscos, control de l’explotació i planificació de les situacions d’emergència.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El debat es va inaugurar amb els discursos de Pere Palacín, director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement, José Alberto Carbonell, director general del Port de Barcelona, Josep Maria Servent, vicepresident de l’Institut d’Estudis de la Seguretat.

La primera part, moderada per  Joaquim Ruiz, CEO de PrevenControl, va analitzar la Directiva des del punt de vista de la seguretat industrial i de la implantació territorial.

En aquest sentit, Isidre Masalles, subdirector general de Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement, apuntava que arran de la publicació de la Directiva Seveso, la normativa en matèria de seguretat s’ha endurit a Europa i ha evolucionat amb els canvis tecnològics dels processos industrials, instal·lacions i productes. I subratllava la importància que els titulars de les activitats demostrin que controlen de forma adient els seus riscos.

A Catalunya l’aplicació de la Directiva Seveso es duu a terme de forma satisfactòria ja que el nivell d’exigència dels estàndards i requeriments de seguretat és elevat. Els titulars dels establiments, la resta d’agents i autoritats públiques coneixen de la importància de la seguretat i la seva gestió i treballen en col·laboració. Tot i que existeixen diferències, encara, entre petita i mitjana empresa amb la gestió de la seguretat front als accidents greus.

Sophie Tost, responsable d’Establiments amb Risc d’Accidents Greus del Departament d’Empresa i Coneixement, destacava el nou Decret de regulació dels establiments afectats per la normativa d’accidents greus i d’implantació territorial, actualment en fase de projecte, que ha de clarificar i delimitar competències per donar més seguretat jurídica als agents.  Tanmateix, la seva aplicació podria tenir impacte en els destinataris finals, sobretot en matèria de planificació territorial al voltant dels establiments afectats.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lluís Laguna, responsable de Normativa i Actuacions Sectorials de la Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, exposava que un aspecte que incideix en l’entorn dels establiments Seveso és la planificació territorial i urbanística que afecta al seu àmbit territorial i que determinen el règim del sòl, la classificació, la qualificació i els seus usos.

Pel que fa a la planificació territorial el sistema d’ordenació a Catalunya és complex. En aquest sentit, s’ha fet un pas endavant i després de treballs de participació previs, s’ha iniciat la tramitació administrativa de l’avantprojecte de Llei del territori.

Un dels aspectes tractats al debat va ser l’anàlisi de la seguretat industrial des del punt de vista mediambiental. Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, explica la importància de tenir en compte els vectors ambientals en la seguretat industrial ja que aquests es produeixen pràcticament en la totalitat dels accidents.

A Catalunya 158 establiments han sofert una intervenció administrativa regulada pel procediment de prevenció i control ambiental de les activitats. En aquests establiments de règim estricte, la freqüència de les inspeccions pot arribar a ser anual.

Una de les conclusions que s’extreu de la seva intervenció és el fet que la responsabilitat en matèria de seguretat ambiental és col·lectiva i ha de contemplar processos de millora per tal d’evitar accidents greus com el de Seveso.

Seguidament es va poder gaudir d’un temps de descans en un entorn immillorable.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

L’últim tema del debat fou la resposta a les emergències, planificació i actuació en cas d’emergència. Núria Gasulla, subdirectora general de Programes en Protecció Civil del Departament d’Interior, va explicar que l’estratègia de resposta a emergències greus la conformen tres elements: gravetat, incertesa i rapidesa. Per tal d’avançar en la detecció d’emergències s’estableixen els Plans d’Emergència Exterior. A Catalunya el Plaseqcat se centra en emergències de risc químic i s’actualitza contínuament. Un factor clau que tenen en compte els Plans d’Emergència és la sensibilització de població vers els riscos que es puguin produir a través de campanyes de prevenció.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sergio Delgado, subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències del Departament d’Interior, va centrar el seu discurs en definir l’actuació quan es detecta una gran emergència. Protecció Civil amb la coordinació de les administracions i organismes implicats fa un desplegament dels recursos específics prèviament habilitats i aplica mesures excepcionals d’emergència. Tenint present sempre al ciutadà, oferint-li informació i autoprotecció, donant suport logístic i de coordinació als operatius actuants i recolzament a les autoritats pel que fa referència a decisions estratègiques (confinament).

També va ressaltar que la col·laboració entre administració pública i empresa privada compartint informació de riscos, en la presa de decisions i en tasques logístiques és clau per reduir el risc d’emergència i agilitzar-ne la resposta.

Finalment es va poder escoltar les intervencions de Xavier Solé, responsable de seguretat industrial del Port de Barcelona, Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Congregado, representant de TÜV Rheinland i Fernando Burgueño, cap del Departament de Prevenció Tècnica del Complex Industrial de Tarragona d’Ercros i membre de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). En una taula rodona multisectorial moderada per Alejandro Romero, director dels Serveis de Prevenció d’MC Mutual.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

L’acte va finalitzar amb les intervencions de Joan Delort, director general de Protecció Civil i Jordi Renom, president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotos de Clara Grau

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Deixa un comentari