Go to Top

Grimalt Obrador, Joan O.

grimalt..fotoJoan O. Grimalt Obrador

Professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques

(Palma–Mallorca-1956) Professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Director de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDÆA) del CSIC i Director del Centre d’Investigació i Desenvolupament del CSIC.

Enginyer Químic de l’Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull (1978), Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979) i Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1983). Ha fet estades postdoctorals al College of Oceanography de la Oregon State University (1983, USA) i a la School of Chemistry de la Universitat de Bristol (1985, Regne Unit).

La seva activitat professional se centra en l’estudi dels compostos orgànics naturals i antropogènics com a indicadors dels canvis climàtics i els seus efectes, i de l’estat de salut dels ecosistemes i organismes vius (inclosos els humans).

Dins del camp dels contaminants ha descobert que els compostos organoclorats i organobromats més pesants s’acumulen en els ecosistemes d’alta muntanya de forma inversa a la temperatura ambiental i, per tant, en major mesura en les zones més altes. També va identificar i mostrar els riscos associats al cas de contaminació per compostos organoclorats i mercuri a l’embassament de Flix, dins del riu Ebre. Aquest treball ha generat un pla de sanejament que comporta l’extracció de tots els fangs abocats en el passat.