Go to Top

Guasch, Juan

Juan Guasch

Director del Centre Nacional de Condicions de Treball (CNCT) de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT)

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB), és expert en higiene industrial. Actualment és el director del Centre Nacional de Condicions de Treball (CNCT) de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) i professor de l’INSHT, on participa de manera activa en la impartició de temes d’higiene industrial en els cursos que se celebren a l’INSHT de Barcelona o en les activitats formatives promogudes per altres institucions en què participa l’INSHT.

És director de l’Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (ubicada al CNCT) i hi imparteix el Màster Oficial Universitari de Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, títol compartit per tres universitats: Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra, i l’INSHT.Així mateix, ha desenvolupat missions de cooperació tècnica internacional en representació de l’INSHT a Rússia, Suïssa, Anglaterra, Irlanda, França, Portugal, el Brasil, l’Argentina i Xile.

Autor, i de vegades coordinador editorial, d’alguns llibres sobre la temàtica de la higiene industrial, entre els quals cal destacar la coordinació i edició de dos capítols: “Indoor Environmental Control” i “Lighting”, de l’última edició de la Encyclopaedia of Occupational Health and Safety (1998) de l’Organització Internacional del Treball (OIT). I autor de tres dels seus articles.

Editor de la col·lecció “Notes Tècniques de Prevenció” de l’INSHT que actualment compta amb 28 sèries i 972 documents publicats. I ponent en diferents congressos de prevenció de riscos laborals (el més recent, el II Congrés de Prevenció de Riscos Laborals, que va tenir lloc a Murcia el 25 i 26 de març del 2011).