Go to Top

Guix, Joan

joanguixJoan Guix

Gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Nascut a Barcelona el 26 de novembre de 1950 és doctor en Medicina per la URV. Master en Salut Pública. Especialista en Cirurgia General i Digestiva i Especialista en Medicina Preventiva.

Associate Professor. Department of Policy and Management. Bloomberg School of Public Health. Johns Hopkins University. Baltimore. Maryland. U.S.A.

Codirector del Fall Institute. Bloomberg Public Health School. Johns Hopkins University. Campus de Barcelona.

Professor Associat. Medicina Preventiva i Salut Pública. Dept. Ciències Mèdiques Bàsiques. Universitat Rovira i Virgili . Reus.

Professor del Master de Salut Pública. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Professor del Master de Polítiques Públiques i Socials. Universitat Pompeu Fabra – Johns Hopkins University. Barcelona.

Membre del Consell Assessor i del Consell Operatiu per a la Reforma de la Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Membre del Consell Assesor de Salut Mental i Addiccions. Departament de Salut i Departament de Benestar Social i Familia. Generalitat de Catalunya.

Membre del Consell Assessor d’Immigració i Cooperació. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.