Go to Top

Gutiérrez Cubero, Sandra

Sandra Gutiérrez Cubero

Estadística del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona

Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercats per la Universitat de Barcelona (UB) i Diplomada en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és estadística del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. Amb anterioritat va desenvolupar una àmplia trajectòria internacional en l’àmbit de la consultoria de màrqueting, investigació de mercats i estratègia de negoci, a Portugal, Argentina, Brasil, Mèxic i Austràlia i va participar en un programa de foment de l’emprenedoria a Austràlia (Bluestorm program for entrepreneurs). És especialista en tractament i anàlisi de sèries estadístiques, disseny i explotació estadística d’enquestes. També ha participat en l’elaboració d’estudis sectorials i territorials de la Cambra de Comerç de Barcelona.