Go to Top

Hernández, Santos

Santosv2-1Santos Hernández

Cap de la secció d’Higiene del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona.

Enginyer tècnic en química indústrial per laUniversitat de Santander, actualment és cap de la secció d’Higiene al Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona (Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya). És membre del Grup de Treball de Valores Límites para Agentes Químicos de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, des de 1997.

Ha participat també en diverses publicacions tant a revistes internacionals com llibres, notes tècniques de prevenció o publicacions per a la divulgació de la problemàtica de l’amiant.