Go to Top

JORNADA IDES. Dues visions de la seguretat alimentària: els recursos i la salut

Data: 15 de març de 2017
Lloc: Seu del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Passeig de Gràcia, 55, 6è, 5a)
Inscripcions: ides@fundacio-ides.org
Programa complet: Programa de l’acte

El terme seguretat alimentària pot fer-nos pensar, alhora, en diferents qüestions i podem enfocar-lo des de punts de vista diferents. El plantejament que es vol oferir és doble: per una banda, es vol fer una anàlisi que ens introdueixi en la garantia del subministrament i, per l’altra, una aproximació a la garantia de la salubritat i la salut.

Des d’un punt de vista agronòmic, i en relació als recursos necessaris per a que tots els habitants tinguin una alimentació de recursos suficient, Carles Riba enfocarà l’anàlisi en la producció d’aliments bàsics i en la necessitat d’incrementar la productivitat agrària per tal d’assegurar els 700 kg per persona i any necessaris per aconseguir una alimentació adequada. L’enfocament no pot obviar els elevats nivells de subnutrició que es troben tant en el Tercer com en el Quart Món.

Des del punt de vista de la salubritat, cal no baixar la guàrdia; i per garantir-la cal una producció higiènica i controlada. Aquest control i responsabilitat no ha de recaure exclusivament a les administracions públiques, sinó que ha de ser compartida amb els productors, manipuladors, distribuïdors i els consumidors. Enric Riera tractarà de la seguretat a la cadena alimentària, la innocuïtat dels aliments i les principals qüestions relacionades amb els reglaments, les normes, les auditories, les certificacions i les acreditacions.

La voluntat última d’aquest Fòrum de la Seguretat Alimentària és tractar conjuntament aquests aspectes i debatre’ls abastament per oferir una visió global del terme seguretat alimentària.

, , , , , , , ,

Deixa un comentari