Go to Top

Jover, Agustí

AR5_JoverAAgustí Jover

Llicenciat en Ciències Econòmiques

Ha estat professor d’Economia a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Soci fundador de Promo Assessors Consultors SA, empresa consultora especialitzada en l’urbanisme i l’habitatge. Actualment treballa en projectes d’ordenació i de direcció de la transformació jurídica i física del territori. És responsable de l’estadística oficial d’obra residencial i no residencial a Catalunya i de l’estadística de lloguer d’habitatges de Catalunya. Durant el darrer any ha publicat el Manual d’Auditoria Urbanística Municipal i Pautes per a inventariar i constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge dels municipis de Catalunya.