Go to Top

La ciberseguretat

Les societats més globalitzades tenen una dependència pràcticament absoluta dels sistemes informàtics i Internet: la producció, el subministrament “just-in-time”, les vendes, etc. s’estenen a tot el món. Tanmateix, no només per això es considera Internet com una infraestructura crítica, sinó per la dependència que en tenen altres serveis crítics a la societat: salut, mitjans de comunicació, governs, forces de seguretat, subministraments, etc.

Tots som conscients que la dependència als sistemes informàtics o sistemes d’informació és absoluta; tant és així que directament o indirectament, Internet ha esdevingut el motor i la carretera de la nostra societat. Sense Internet no podríem portar una vida “normal”. I encara més, podem afirmar que el risc de no disposar d’Internet no és només un problema en si  mateix, sinó per l’efecte en cadena que pot provocar en altres serveis dependents: en el millor dels casos, provocaria retards i pèrdua de qualitat de servei (per exemple, el transport aeri) i, en el pitjor, la interrupció completa del servei (per exemple, els serveis bancaris).

Però, a més, l’espionatge o el robatori de dades per motius econòmics i els atacs contra serveis, xarxes, sistemes i infraestructures crítiques per motius criminals, ideològics o terroristes posen en risc tant la privacitat, la reputació i la propietat de ciutadans i empreses com l’operativitat dels serveis públics, de les infraestructures crítiques i dels sistemes de seguretat i defensa.

Malgrat tot, els experts afirmen que molts atacs als sistemes es produeixen involuntàriament a través d’ordinadors contaminats amb programes malignes de ciutadans i empreses que no han instal·lat els mecanismes de protecció adients.

En definitiva, la seguretat a la xarxa és una responsabilitat compartida entre el sector públic i el sector privat (empreses i ciutadans) i necessita, òbviament, d’una bona protecció física i lògica, però també d’una millor conscienciació i una optimització de la detecció i la resolució d’incidents.

El terme ciberseguretat s’utilitza per definir el conjunt d’eines, polítiques, conceptes de seguretat, directrius, mètodes de gestió de riscos, accions, etc. per garantir l’assoliment i el manteniment de les propietats de seguretat dels dispositius informàtics connectats, els usuaris, els serveis i aplicacions, els sistemes de comunicacions i tota la informació transmesa i emmagatzemada al ciberespai. No és estrany, doncs que la preocupació per la ciberseguretat sigui cada cop més creixent a les empreses, als particulars i als governs.

Des de l’IDES també volem aportar el nostre gra de sorra per avançar en la presa de consciència respecte aquest risc en expansió; i ho volem fer utilitzant les nostres eines: conscienciació i comunicació a través d’informació rigorosa i dades analitzades per experts. En els propers mesos anirem avançant en aquest i altres anàlisis de riscos actuals i us n’anirem informant per aquesta via.

, , , , , , , ,

Deixa un comentari