Go to Top

La innovació i la seguretat

El canvi i l’adaptació han marcat la Història de la Humanitat i en gran mesura els grans avenços tecnològics han estat fonamentals pels grans avenços socials i culturals de la nostra espècie.

A grans trets podem afirmar que de la mateixa manera que la riquesa de les societats preindustrials rau en els recursos naturals i la de les societats industrials es troba en el capital manufacturat; la riquesa de les societats postindustrials cal buscar-la en el coneixement, la imaginació i el capital humà. Es pot dir que hem passat d’una economia basada en productes, en quelcom tangible, a una economia en la qual qualsevol persona pot generar riquesa en qualsevol lloc. En aquest escenari, la innovació, la imaginació i l’enginy es converteixen en el motor econòmic.

La revolució cientificotècnica ha impactat de manera brutal sobre els sistemes de vida i la socialització dels objectes, instruments i màquines van millorant les condicions de vida. Aquest fet és innegable: al nostre país, qui no té telèfon mòbil?, qui no té televisió?, qui no té cotxe? Només una minoria no disposa d’aquestes comoditats, cosa que era impensable als inicis de la Revolució Industrial, quan només un nombre reduït de burgesos disposava d’algunes avantatges tecnològiques.

Però aquests canvis, aquestes evolucions i transformacions cap un món molt més adaptat a les necessitats actuals comporta també que aflorin nous riscos que, per descomptat, han de ser examinats amb deteniment. De fet, un primer risc, molt evident, és que el marc legal sovint queda desbordat quan parlem d’innovació. En aquest sentit, caldria accelerar els seus tempos per garantir la seguretat dels usuaris davant de les noves propostes.

Cal que les administracions públiques estimulin, comprenguin i donin suport a l’emprenedoria, a les persones que s’arrisquen a imaginar, a inventar, a canviar, a millorar…. Certament, ens trobem en un moment al qual al sector públic en general se li demana fer més amb menys recursos, la qual cosa dificulta la tasca si ens encallem en els models de gestió administrativa existents. Cal que la societat civil, el sector públic i el sector privat estableixin una xarxa relacional d’agents per tal d’aconseguir de manera eficient i consensuada augmentar la seguretat en tots els àmbits possibles de la vida. En aquest nou model, l’Administració ha d’assumir el paper de lideratge i ser útil per ordenar prioritats, legitimar accions, assignar recursos… En definitiva, vetllar per l’interès general. Cal que les nostres motivacions (les de tots) no es moguin només en el curt termini.

L’IDES està preparant el dotzè informe de l’Observatori del Risc. Un Informe amb una trajectòria tan llarga com aquest també ha d’anar evolucionant, progressant, adaptant-se als nous temps per mantenir la qualitat i el rigor que se li reclama. En aquest sentit, estem molt satisfets de poder comptar amb un nou director de l’Observatori del Risc: el Sr. Josep Maria Rovira i Vilanova que amb la seva empenta i voluntat està liderant aquest projecte.

En aquest informe que es presentarà el mes de novembre a la Sala d’actes del CETIB trobareu reflexions sobre la innovació en més de trenta capítols que giren al voltant d’àmbits tan diversos com l’energia, la mobilitat, la seguretat viària, la indústria, el treball, les infraestructures, la salut, etc.

En els propers dies publicarem al web més informació sobre aquest acte tan emblemàtic per nosaltres.

, ,

Deixa un comentari