Go to Top

Reflexions al voltant de la seguretat dels productes

El passat 22 de juny de 2016 es va celebrar el primer Fòrum de la Seguretat del nou Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES), amb gran assistència, que va mostrar la fortalesa de la col·laboració dels col·legis d’Enginyers Agrònoms; de Camins, Canals i Ports, Industrials, Informàtics i l’Associació d’Enginyers en Telecomunicació.

L’acte va començar amb la benvinguda del Sr. Jordi Guix, president de l’IDES i degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya que va agrair la participació de tots els presents a la sala i molt especialment als membres protectors de la fundació i a la Subdirecció General de Seguretat Industrial per confiar any rere any amb la capacitat de l’IDES de crear espais de debat amplis i diversos amb els principals agents implicats.

Seguidament el Sr. Pere Palacín, director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial,  va reflexionar sobre la necessitat de mantenir alerta els mecanismes de seguretat industrial del país. Va aprofitar el seu temps de paraula per felicitar a l’IDES els seus divuit anys de trajectòria apostant pels serveis, estudis i activitats de difusió al servei de l’anàlisi, el control i la minimització del risc, i va animar-lo a seguir endavant amb aquesta nova etapa que augura exitosa.

L’acte que va ser moderat pel Sr. Isidre Masalles, va començar amb una ponència del Sr. Sebastià Vallès, cap del Servei d’Inspecció i Control de Mercat que venia en substitució del a Sra. Montserrat Ribera, directora de l’Agència Catalana FORUM DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL LA SEGURETAT DELS PRODUCTES  Sr Pere Palacin, Sr jordi Guix, Sra M.Lluisa Sarrias Sr Sebastia Salles, Sr Carles Masnou, Isidre masallesde Consum. Vallès va posar de manifest , entre d’altres,que durant el 2015 l’Agència va notificar un total de 152 alertes de productes insegurs a la xarxa i, d’aquestes, 61 corresponien a notificacions voluntàries, i va destacar que els sectors que generen més alertes a Catalunya són les joguines, els vehicles, el material elèctric i lluminàries, la roba i el calçat, i els equips de protecció individual.

La següent ponència va anar a càrrec del Sr. Carles Masnou, cap de la secció de productes de la Subdirecció General de Seguretat Industrial,que va parla sobre la Garantia del Marcatge CE, guia per a l’obtenció en nous productes, i va destacar que el marcatge CE del producte implica que el fabricant ha seguit un procediment pautat i previ al llançament al mercat i que és obligatori a diferència d’altres marques voluntàries de qualitat.

Després de la pausa cafè, el Sr. Xavier Montfort, responsable de Normalització i Certificació del Grup SIMON, va explicar el treball de validació i verificació a què se sotmeten els productes que es fabriquen abans de posar-los al mercat. Seguidament M. Elena Morales, responsable tècnica en Seguretat de Màquines de TÜV Rheinland, va destacar que existeixen diferents mecanismes legislatius per a controlar i verificar que les màquines i equips de treball que utilitzem siguin segurs a partir d’unes directives i normes aplicables a l’àmbit europeu.

FORUM DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL LA SEGURETAT DELS PRODUCTES  Sr Pere Palacin, Sr jordi Guix, Sra M.Lluisa Sarrias Sr Sebastia Salles, Sr Carles Masnou, Isidre masallesLa ponència de la Sra. Mónica Dopico, inspectora cap i cap de la Secció de Delictes contra la Propietat Intel·lectual i Industrial de la Comissaria General de Policia Judicial del Cos Nacional de Policia, va amenitzar la jornada amb casos curiosos investigats per la Policia Nacional, en els que s’han incautat des d’ampolles d’alcohol  a falsos a filtres nuclears o Ferraris falsificats. Per a ella, cap producte o sector es troba fora de perill de les organitzacions criminals especialitzades en la vulneració dels drets a la propietat intel·lectual i industrial. Per a ella, l’única manera de lluitar contra les falsificacions és l’educació.

Seguidament, es va donar pas a la taula rodona en que hi varen participar el Sr. Bernat Baró, director de Seguretat Corporativa del Port de Barcelona; el Sr. Oscar Querol, director tècnic de l’Associació de Fabricants de Material Elèctric (AFME) i el Sr. Fernando Montes, representant de l’Associació Catalana d’Organismes de Control (ASOCAT).

El primer va posar de manifest que el fenomen de la venda ambulant és força antic a la ciutat de Barcelona, però que mai havia arribat a les dimensions actuals i cal una voluntat política decidida i determinada per evitar que continuïn guanyant terreny a activitats perfectament controlades i regulades.

El segon va fer una reflexió al voltant de la seguretat dels productes de material elèctric i va presentar el seu nou projecte de supervisió del mercat anomenat “Grupo AFME de Apoyo a la Supervisión del Mercado (GASUM)”.

Finalment, el tercer va reflexionar sobre el marcatge CE en els productes d’imitació i les infraccions més comunes (especialment, el China Export) i sobre la importància dels informes d’assaig.

FORUM DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL LA SEGURETAT DELS PRODUCTES  Sr Pere Palacin, Sr jordi Guix, Sra M.Lluisa Sarrias Sr Sebastia Salles, Sr Carles Masnou, Isidre masalles Sra M.Lluisa SarriasFinalment, l’acte va concloure amb unes paraules d’agraïment del Sr. Jordi Guix i el Sr. Isidre Masalles i unes conclusions  de la Sra. Luisa Sarrias, directora del Fòrum de la Seguretat Industrial, que es va mostrar satisfeta amb el devenir de la jornada i va constatar que, com a Institut d’Estudis de la Seguretat, la nostra obligació és difondre que un producte autèntic amb marcatge CE, tot i ser una mica més car, garanteix la nostra seguretat i creixement sostenible. Per assolir aquesta comesa l’educació és la nostra principal aliada.

, , , ,

Deixa un comentari