Go to Top

La seguretat en esdeveniments

La gestió de la seguretat en actes públics és una matèria la qual, si tot va bé i no hi ha cap incident, pot passar fàcilment desapercebuda, i és només quan es produeixen incidents que es fa ressò de la seves mancances o falta de previsió.

La seguretat, en aquest casos, s’ha de garantir, no només com un acte dissuasori sobre elements de distorsió de l’orde públic, sinó que, a més, ha de procurar per la seguretat integral de les persones que hi assisteixen.

Cal tenir cura de quins són els elements que poden dificultar la bona marxa de la mobilització i posar a disposició dels usuaris punts d’assistència sanitària estratègicament ubicats, donar una bona informació prèvia, proposar consells d’urbanitat, informació a l’abast en cas d’una possible evacuació, etc.

Qualsevol estratègia de prevenció en seguretat passa per definir, planificar i gestionar el marc on s’esdevindrà i donades les dimensions de les grans manifestacions el plantejament és molt més complicat, per tant, el seu èxit dependrà de la professionalitat de les institucions i de la bona voluntat dels agents implicats

Però, l’actitud ciutadana i la disposició positiva dels participants són també punts primordials per poder assegurar que els actes multitudinaris esdevinguin un èxit i no s’hagi de lamentar incidents.

A Catalunya, durant les últimes setmanes, s’han celebrat alguns actes d’aquestes característiques, com per exemple el Concert per a la Llibertat on es va omplir el Camp Nou, o la Via Catalana (cadena humana al llarg del territori català) que, si bé en algun moment s’han intentat boicotejar per tal de desacreditar la seva bona marxa o distorsionar la informació mediàtica, es fa imprescindible destacar, tant la bona disposició i bones maneres dels participants com la feina acurada dels operatius de seguretat (i molt especialment la dels Mossos d’Esquadra i policies locals), assistits per un ventall de voluntaris de recolzament dirigits per les entitats organitzadores, que desinteressadament van vetllar perquè tot plegat transcorregués sense problemes, minimitzant les possibles eventualitats.

Podem sentir-nos molt orgullosos cada vegada que, a casa nostra, les coses funcionen com està previst, en matèria de prevenció i seguretat, i que la col•laboració dels ciutadans sigui, cívicament, tant activa.

, ,

Deixa un comentari