Go to Top

La seguretat i la competència

Amb el títol de “L’eficàcia de la seguretat i les competències tècniques” es va celebrar, el passat 28 de juny, a l’Auditori Pompeu Fabra del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el XV Fòrum de la Seguretat, organitzat per l’Institut d’Estudis de la Seguretat. El resultat va ser un elevat nombre d’assistents (més de vuitanta) i uns continguts i debat d’altíssima qualitat.

A grans trets, el tema i el debat del XV Fòrum de la Seguretat es va centrar en la competència de mercat i en la competència en el sentit de disposar de coneixements i/o atribucions.

Es va reflexionar sobre la liberalització del sector serveis pel que fa a la seguretat; com afecta el procés de Bolonya en l’adquisició i acreditació de coneixements, atribucions i competències professionals; la col·legiació; el control a posteriori com a garantia suficient per garantir la seguretat, etc.

Una vegada més es va convidar a tots els agents implicats (administracions, col·legis professionals, associacions empresarials, empreses, entitats d’inspecció, asseguradores, etc.), sobre el moment actual, per tal d’oferir un espai de debat i treball que ajudi a la comunicació i la millora global de la seguretat en tots els seus àmbits.

Per assolir aquests objectius, vam estructurar el Fòrum en dos blocs: una primera part amb ponències més pures que convidaren a la reflexió, i una segona part amb una taula rodona que va incentivar el debat i conèixer diferents experiències sobre els mecanismes que tenim a l’abast per garantir la seguretat

Estem molt satisfets dels resultats aconseguits i esperem poder fer públiques les transcripcions de les ponències al més aviat possible.

No podem acabar aquestes línies sense manifestar el nostre agraïment a diverses persones i institucions. Per una banda, l’assessorament dels membres del Comitè Tècnic: Pau Gavarró, Jordi Sans, Rafel Nadal, Miquel Àngel Merino, Isabel Castillejo i David Jiménez per la seva tasca, la seva empenta i la seva generositat. Per una altra banda, la gran tasca duta a terme pels ponents, moderadors i membres de la taula rodona que van fer-nos reflexionar entorn dels temes proposats: Jordi Guasch, Rossend Durany, Jordi Barril, Antoni Maria Grau, Rafel Audivert, Àlex Zaragoza, Francesc Amer, Florenci Hernández, Adolf Duran, Xavier Cases, Arturo Trujillo, Manuel Nicolás, Jordi Sans, Maria Teresa Capdevila i Julio Moreno.

Per últim agrair la confiança de la Subdirecció General de Seguretat Industrial que any rere any confia en l’Institut d’Estudis de la Seguretat i patrocina part del Fòrum. Igualment, hem d’agrair el suport d’ECA Grupo Bureau Veritas que ha col·laborat un any més com a empresa compromesa amb el XV Fòrum. I de PrevenControl i Zurich, els membres protectors de la fundació IDES.
L’èxit del Fòrum és un èxit de tots.

, , ,

Deixa un comentari