Go to Top

Lacasta Palacio, Ana María

LacastaAna María Lacasta Palacio

Responsable del Laboratori del Foc de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB-UPC)

Doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona és professora titular del Departament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya.

És responsable del Laboratori del Foc de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB-UPC).