Go to Top

Lechuga, José

José Lechuga

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Pedagogia) per la Universitat de Barcelona (UB). Des del juny de 1993 és tècnic en Serveis Social als Equips d’Assessorament de la Renda Mínima d’Inserció, els quals coordina des del maig de 1999. Ha impartit diversos cursos al Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya sobre el sistema de Seguretat Social des de l’any 1998.