Go to Top

Les màquines: progrés versus risc

La Revolució Industrial va aportar una sèrie d’avantatges tecnològics i des d’aleshores, la maquinària ha estat un punt clau al servei de la indústria. Ara, la normativa regula la seva qualitat i seguretat.

La mecànica ha anat evolucionant i sofisticant-se en el temps i ha progressat en eficiència, seguretat i fiabilitat, fins el punt que, si el projecte de construcció d’una màquina és correcte el risc de fallada “hauria de ser zero”, i s’ha de seguir vetllant perquè així sigui.

Per aquest motiu, les normatives imposen adequacions i es fa imprescindible comptar amb verificacions periòdiques, amb organismes de control que les certifiquin, amb posades a punt de manera habitual, amb inspeccions de prevenció de riscos laborals, però també en una formació continuada del manipulador i en situar senyals d’alerta a qualsevol punt crític susceptible de perill. Una distracció, un excés de confiança, una confusió, una imprudència o un punt de desconeixement sobre un fet concret poc habitual poden esdevenir una desgràcia humana que fins i tot es pot fer extensible a més d’un treballador.

És tant important el coneixement de la maquinària que es manipula com el coneixement dels riscos associats a aquesta manipulació. És evident que el treballador que hi opera ha de tenir uns coneixements bàsics per a fer-la servir i és evident que hauria d’estar format per utilitzar-la adequadament i anticipar-se a qualsevol perill que s’esdevingui del seu ús, però tot i atenent a aquestes premisses, hi ha factors que alteren el punt de seguretat recomanable, siguin factors tècnics o humans que poden posar en perill la seva integritat física.

Tot i que el funcionament de les màquines ara estigui molt controlat i que estiguin preparades per evitar el major nombre de riscos possibles (tant de caire mecànic com humà) no hem d’oblidar que va ser fins l’any 1997 gairebé cap de les empreses que disposaven d’aparells mecànics estaven obligades a una reglamentació o normativa de seguretat i va ser a partir de llavors que, amb la Directiva 89/655 CEE i el RD 1215/1997, que es va començar establir una regularització general de la seva idoneïtat, fet que implica hi hagi algunes indústries que, en aquest sentit, encara no estiguin del tot dins la normativa

El proper mes de juny, l’IDES, presentarà el XVI Fòrum de la seguretat amb el títol “La seguretat en màquines i equips de treball” on s’exposaran un seguit de ponències relacionades amb aquest tema que, de ben segur seran del vostre interès i al qual esperem que hi pugueu assistir.

, ,

Deixa un comentari