Go to Top

Lladó, Antoni

Antoni Lladó

Llicenciat en ciències econòmiques i en dret

Llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en dret per la Universitat de Barcelona (UB), actualment treballa en l’exercici lliure de la professió d’economista en l’àmbit de l’economia aplicada. Col·labora regularment amb el Servei d’Estudis de la Caixa de Pensions, és assessor de la Fundació d’Empresaris de Catalunya i és responsable d’estudis econòmics de la Fundació Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). Ha estat professor del Departament d’Economia de l’Empresa a la UAB i ha realitzat, dirigit i coordinat diversos estudis en l’àmbit de la gestió esportiva o de l’ensenyament superior a Espanya. Ha coordinat i dirigit diversos estudis sectorials publicats a la col·lecció del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i ha col·laborat en l’elaboració d’un indicador de clima econòmic per a la ciutat de Vic. És autor i/o coautor de nombrosos articles i publicacions dels quals destaquem: Catalunya davant la CEE. Llibre blanc sobre les conseqüències sobre l’economia de la Generalitat de Catalunya, Diagnòstic sobre les infraestructures a Catalunya. Una visió comparativa respecte el conjunt de les comunitats autònomes i La fiscalitat de l’automòbil a Espanya.