Go to Top

Llop Ribalta, Joaquim

1-5JoaquimLlop-1Joaquim Llop Ribalta

Enginyer Industrial

Enginyer Industrial per l’Escola Técnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és responsable de Producció hidroelèctrica a Lleida d’ENDESA SA; president de la Demarcació de Lleida del Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya; membre de la Junta de Govern i de la Comissió Permanent del Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya; membre de la Junta Directiva de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya; vocal de la Junta Rectora de la Mútua dels Enginyers i patró de la Fundació de la Universitat de Lleida. Ha format part de diferents comissions com assessor/expert en qüestions relacionades amb la hidrologia i ha publicat en revistes com Hydropower&Damms i Enginyers.