Go to Top

Losilla, Josep Maria

Josep Maria Losilla

Doctor en Psicologuia i diplomat en Disseny i Estadística

Doctor en Psicologia i diplomat en Disseny i Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment exerceix com a professor titular en aquesta mateixa universitat. Els àmbits en què desenvolupa la seva tasca docent i investigadora són l’anàlisi estadística en ciències del comportament, les tecnologies de la informació i la simulació de processos psicològics, àmbits sobre els quals ha publicat diversos articles a escala nacional i internacional. També ha publicat diversos llibres sobre estadística, Internet i documentació científica, i informàtica aplicada. És responsable per part de la UAB del conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, marc des del qual es du a terme la informatització de la recollida d’informació relativa al risc laboral i de l’anàlisi de la seguretat i el cost de la prevenció i s’elaboren informes estadístics i mapes de risc laboral a Catalunya.