Go to Top

Nadal, Rafael

NadalGranRafael Nadal

Enginyer industrial

Enginyer industrial, és membre de la Junta de Govern de l’Associació d’Enginyers Industrials i president de la Comissió de Seguretat. Corredor d’assegurances, perit taxador de diversos i perit judicial, ha desenvolupat tota la seva activitat professional en el sector assegurador. Autor de diversos articles i llibres sobre assegurances, actualment és professor de dues assignatures sobre assegurances a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. És també assessor de formació del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona i col·laborador de la seva publicació mensual Mediario.