Go to Top

Noguerol, Javier

Javier Noguerol

Tècnic de prevenció de riscos laborals a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional.

Graduat en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona i tècnic superior en prevenció de riscos laborals en les especialitats de Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia per l’Escola Superior en Prevenció de Riscos Laborals (ESPRL). Actualment treballa com a tècnic de prevenció de riscos laborals a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional.