Go to Top

Observatori

OBSERVATORI DEL RISC

Què és l’Observatori del Risc?

Aquest és un element clau per a la consecució dels objectius de l’IDES, ja que, en efecte, observa, mesura, analitza i prospecta un conjunt de riscos que acompanyen la trajectòria de desenvolupament d’un país com és Catalunya.

L’Observatori del Risc va néixer l’any 2001 amb la voluntat d’aprofundir en l’estudi del paradigma de desenvolupament econòmic i social en que estem vivint i que s’inscriu en el que coneixem com a globalització. Aquest nou escenari ha generat grans oportunitats, però també riscos pregons que cal considerar inherents al procés de modernització de la societat industrial.

Des dels seus inicis, la seva ha estat, doncs, una visió crítica que vol posar de manifest el caràcter sistèmic del conjunt de riscos que poblen, de manera creixent, el paisatge de les nostres societats, al mateix temps que ofereix un espai de reflexió amb diferents enfocaments i tipologies de risc.

De fet, si mirem les societats modernes des del punt de vista del desenvolupament de les forces productives, veiem la societat de la informació i quan les mirem des del punt de vista dels efectes indesitjables que produeixen, veiem la societat del risc.

En aquest apartat podreu accedir a informació referent als diferents informes anuals emesos fins ara per l’Observatori del Risc. Aquests informes contenen reflexions, anàlisis, indicadors i dades seleccionades per experts de reconegut prestigi, que pretenen mostrar els principals riscos tradicionals o emergents amb la voluntat d’informar i fer conèixer els efectes col·laterals associats al desenvolupament.

Quins són els seus objectius?

Reflexió

Escrutar un conjunt d’efectes negatius (o riscos) de la nostra trajectòria de desenvolupament i presentar-los periòdicament a l’opinió pública per provocar una reflexió i un debat que col·laborin a millorar aquesta trajectòria.

Dades rigoroses

Proporcionar dades rigoroses als responsables polítics i socials que els siguin útils per a la presa de decisions en les polítiques públiques de desenvolupament.

Cultura de la seguretat

Sensibilitzar l’opinió pública i col·laborar en la creació d’una cultura de la seguretat i la sostenibilitat a partir de dades fonamentalment regionals, de forma que els efectes negatius es puguin percebre més propers als ciutadans.